Indoor Plants in Ferm Living Bau Pot Large – Set 354


Indoor Plants in Ferm Living Bau Pot Large – Set 354
MAX | OBJ | TEX | 3D Models | 79.15 MB

Indoor Plants in Ferm Living Bau Pot Large – Set 354

Name: Indoor Plants in Ferm Living Bau Pot Large – Set 354
Version: 2015
Render: V-Ray / Corona
Polys: 418,608
Verts: 570,618
2015 MAX (VRay) + OBJ + MTL
2015 MAX (corona) + OBJ + MTL